Ostatní

K čemu slouží v elektrotechnice svorky a s jakými se setkáme nejčastěji?

Elektrotechnika je specifická tím, že je plná opravdu extrémního množství různých komponent, některé z nich jsou přitom těmi nejzákladnějšími, které se starají o centrální úlohy, jako je třeba distribuce elektrického proudu, jiné jsou potom specializovány na takové, záležitosti jako je automatizace a robotika. Jednou ze součástí takových rozvodů jsou i elektro svorky. Poměrně dost jednoduché komponenty, […]