Ostatní

K čemu slouží v elektrotechnice svorky a s jakými se setkáme nejčastěji?

Elektrotechnika je specifická tím, že je plná opravdu extrémního množství různých komponent, některé z nich jsou přitom těmi nejzákladnějšími, které se starají o centrální úlohy, jako je třeba distribuce elektrického proudu, jiné jsou potom specializovány na takové, záležitosti jako je automatizace a robotika.

Jednou ze součástí takových rozvodů jsou i elektro svorky. Poměrně dost jednoduché komponenty, které ale mohou mít ve svých mnohých variantách nejen všeobecné, ale také velice konkrétní a náročné využití. A my vás dnes přesvědčíme o tom, že rozhodně nejsou svorky, jako svorky.

Základní elektro svorky, k čemu slouží?

Pokud se podíváme na základní elektro svorky, tak nám budou na první pohled připomínat spíše jakési pořadače. A nebude překvapením, že velice podobná je také jejich hlavní funkce. Nejběžnějším využitím pro elektro svorky, je totiž opravdu jen distribuce elektrické energie. A to tak, že zabezpečí rozdělení vstupního proudu do nejdůležitějších větví. Díky tomu tak v domácnosti můžeme mít zcela energeticky oddělené například obvody pro zásuvky a pro světla, či pro jednotlivé pokoje.

V rámci domácností se používají opravdu ty nejjednodušší dostupné svorky, ale velice často se potkáme také s jejich komplikovanějšími „sestrami“. A těmi jsou specifické patrové svorky, které se užívají ve složitějších rozvodech. Najdeme je tak spíše v průmyslu. Hlavní výhodou takových svorek je i fakt, že jsou schopny se postarat i o základní automatizaci. Díky tomu jsou tak již opravdu specifickými komponenty.

Celá řada specifických druhů svorek

Pokud bychom chtěli ale zajít mnohem hlouběji, tak bychom mohli svorky dělit minimálně na desítky různých variant. Některé mají svoje specifické účely a používají se pro ně opravdu plošně, jiné jsou naopak vybaveny v konkrétních případech. Existují tak fázové svorky, propojovací či můstkové svorky. Mimo dělení podle jejich funkce se navíc můžeme setkat také s dělením podle mechanismu, kupříkladu bezšroubové svorky jsou specifické způsobem uchycení kabelů, které se zde neřeší klasickými šrouby.