Ostatní

Spoľahlivá klimatizácia pre reštaurácie

Ako majiteľ reštaurácie chcete zákaznikom poskytnúť také prostredie, ktoré je útulné a zároveň príjemné.

Je preto dôležité, aby ste pre svoju reštauráciu zvolili správnu klimatizačnú jednotku a následne vykonávali pravidelný servis klimatizácie. Čistenie prieduchov a potrubí je nevyhnutné, aby klimatizácia vo vašej reštaurácii správe fungovala.

Vaša reštaurácia do značnej miery závisí od pozitívnych recenzií, aby získala návštevnosť a podporila vaše podnikanie. Ak je vo vašej reštaurácii horúco a nepohodlne, môže to ovplyvniť recenzie a opätovnú návštevu zákazníkov. Jednoduchým spôsobom, ako sa vyhnúť týmto negatívnym javom, je zabezpečiť, aby bola vaša klimatizácia správne servisovaná. Kvalifikovaný technik môže určiť akékoľvek potenciálne problémy skôr, ako dôjde k problémom, čo nakoniec ovplyvní reputáciu vašej reštaurácie.

Pravidelná údržba klimatizácie v Bratislave a okolí zahŕňa:

  • Čistenie cievky kondenzátora
  • Vyhodnotenie hladín chladiva
  • Kontrola termostatu
  • Údržba potrubia
  • Analýza remeňov a dúchadla
  • Kontrola elektrických komponentov