Ostatní

Zbylo ještě nějaké zpravodajství, kterému můžete důvěřovat?

Důvěra lidí v nezávislé zpravodajství značně klesá. Je to způsobeno řadou informací, které jsou zkreslené, zmanipulované a nebo se liší od informací z jiných zdrojů. Často k nedůvěře přispívá i fakt, že se různá média dívají na jednu událost ze zcela jiných úhlů pohledu. Mnoha lidem také vadí skutečnost, že se o důležitých událostech často vůbec nemluví. Je mnoho korupčních kauz, důležitých zákonů nebo jiných událostí, o kterých by měli lidé vědět, ale namísto toho se v tichosti přejdou. Je v tom politický zájem nebo jen nízká informovanost redakčního týmu?

Většina mediálních serverů a televizních stanic má soukromé majitele, kteří mohou snadno ovlivnit obsah, který se prezentuje. Jak lze tedy zajistit nezávislost médií? Zajistit ji nelze, ale můžete si zajistit, že budete informační servery sledovat tak, aby vám nic důležitého neuniklo. Každý zpravodajský server je trochu jiný a pokud jich budete sledovat více, získáte lepší obrázek o tom, co všechno se událo.

Používejte pro sledování zpavodajství Cerstvezpravy.cz

Portál https://www.cerstvezpravy.cz/ je nástrojem, který monitoruje články, které vychází na zpravodajských serverech a na dalších důležitých českých webech. Tento obsah následně zobrazují přehledně rozdělený podle jednotlivých zdrojů. Nezobrazují se celé články, ale jen titulky, aby bylo procházení nového obsahu rychlejší a jednodušší. Podle titulků poznáte, které články vás zajímají a můžete se přes ně dostat na celé články. Když budete vědět o všech nových článcích, které vyšly na všech zpravodajských serverech, neunikne vám nic důležitého. Sledovat můžete nejen zpravodajství, ale i další kategorie. Používání webu Cerstvezpravy,cz vám ušetří mnoho času a hledání nových článků pro vás bude zábavnější.